Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
30. siječnja 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

Prostorno-programska studija lokacije Vis na Moslavačkoj gori 12.11.2020. - Novosti

Zašto ulaganja u Moslavačku goru?

Moslavačka gora se diči nesvakidašnjim prirodnim ljepotama po kojima stoji uz bok najljepšim područjima u Hrvatskoj i ne prestaje intrigirati posjetitelje kojih je svakim danom sve više. Trendovi potražnje, posebno u ovoj godini brzo se mijenjaju i sve je izglednije da dolazi vrijeme kada će postati popularne baš male mirne destinacije, poput Moslavine. Velika prirodna atrakcija regije - Regionalni park Moslavačka gora, predstavlja važno ekološko uporište i izletište u blizini naseljenog prostora pogodno za razvoj raznih vidova rekreacije i turizma. Projekti kojima se želi povećati privlačnost Moslavačke gore mogu utjecati na ukupni društveni i gospodarski boljitak cijele lokalne zajednice. Poznato je da Moslavačku goru „dijele“ dvije županije, te niz gradova i općina unutar regije Moslavina. Svako područje ima svoje specifičnosti, koje će se objediniti zajedničkim dokumentima i projektima.

Tko priprema projekte za Grad Kutinu?

U 2019. godini imenovan je tim od dvanaest osoba radi suradnje i umrežavanja različitih ustanova i interesa. Članovi tima su predstavnici planinara, HGSS-a, biciklističkog kluba, turističke zajednice, razvojne agencije, gradske uprave, ustanove za zaštitu prirode, turistički vodič, geolog, arheolog, šumar i biolog. Članovi tima održali su niz radnih sastanaka i terenskih obilazaka s ciljem davanja ideja, sugestija, prepoznavanja i isticanja potencijala za turistički razvoj Moslavačke gore. Jer ovakve ideje ne razvijaju se u uredu, potrebno je temeljito proučiti područje, te uvažiti želje, potrebe i interese svih korisnika prostora. Tim vodi Turistička zajednica grada Kutine, koja je obavila niz dodatnih sastanaka s nadležnim ustanovama: Hrvatske šume, Hrvatske vode, JU za upravljanje zaštićenim područjima SMŽ, JU za upravljanje zaštićenim područjima BBŽ, predstavnici JLS-a i TZ-a područja Moslavina. Mnogo službenih sastanaka, terenskih obilazaka, telefonskih poziva i e-mailova dovelo je do Studije, koja je samo prvi korak započetih ulaganja.

Što je Prostorno-programska studija?

Prostorno programskom studijom želi se potaknuti nastojanje da se identitet ovog prostora razvija i u budućnosti, sadržajnim i oblikovnim programima koji će ga unaprijediti i istodobno zaštiti od nepoželjnih procesa. Studija je podloga za izradu prostorno-planske dokumentacije. Prostorno-programska studija lokacije Vis na Moslavačkoj gori obuhvaća konceptualno sagledavanje šireg prostora Moslavačke gore (unutar granica Grada Kutine) s naglaskom na definiranju programske mogućnosti razvoja lokacije Vis.

Vrh Vis je centralna lokacija kutinskog dijela Moslavačke gore. To je proplanak koji je sa sjeverne strane šumovit, a prema jugu i istoku pruža panoramske poglede. S obzirom na svoju lokaciju potencijal je razvoja aktivnog izletničkog turizma šireg moslavačkog područja (Kutina, Popovača, Križ, Čazma, Ivanić Grad, Garešnica, Podgarić). Osim povoljnog smještaja u odnosu na veća moslavačka mjesta, Vis definira i ambijent Moslavačke gore značajne geološko-biološke vrijednosti, uz neposrednu blizinu geoloških (Crkveni jarak) i arheoloških (Bela Crkva, Garić-grad, Kutinec-grad) lokaliteta. Navedena obilježja predstavljaju potencijal znanstveno-istraživačkog i edukativnog karaktera. Zaključno, studija sažima ideje, potrebe i mogućnosti promatranog prostora.

Cilj studije?

Cilj studije je povezati postojeće lokalitete kutinskog dijela Moslavačke gore (arheološke, geološke, biološke) u jedinstveni sustav na temelju kojeg se određuje tema i primjereni sadržaji za lokaciju Vis. Rezultati studije prikazuju smjernice i preporuke za razvoj te prostorni i programski raspored sadržaja na lokaciji Vis. Studijom je prikazan prijedlog idejne skice lokacije Vis s vidikovcem te referentni primjeri predloženih pratećih sadržaja na ostalim lokacijama šireg konteksta. Fotografije u studiji su samo ilustracija. Idejnim rješenjima definirat će se arhitektonska rješenja, oblikovanje prostora i potrebni sadržaji, temeljem dodatnih analiza prostora, izrađenih podloga i potrebne dokumentacije.

U najavi…

Detaljnim istraživanjem svih mogućnosti i potencijala koje pruža ovo područje, razvila se inicijativa apliciranja Moslavačke gore za status UNESCO geoparka. Ovim zahtjevnim i opsežnim projektom Moslavačka gora dospjela bi na svjetsku kartu geoparkova. Sam projekt obuhvaća geokonzervaciju vrijednih geoloških lokaliteta, geoedukaciju i geoturizam, a ovo je projekt koji će se definirati i razvijati zajedničkim snagama ustanova cijelog područja Moslavine. Grad Kutina također planira uređenje izletišta na jezeru Mikleuška, te adaptaciju „stare škole“ u Krajiškoj Kutinici za potrebe interpretacijskog centra Moslavačke gore i škole u prirodi. Također, kroz javno-privatna ulaganja planira se rekonstrukcija i opremanje Planinarskog doma Vilenjak za potrebe smještajno-ugostiteljske ponude, s adrenalinskim parkom i kampom.

Zahvala!

Zahvaljujemo svima koji su sudjelovali u realizaciji ovog projekta i doprinijeli izradi Studije: članovima tima Moslavačka gora, Biciklistički klub Kutina, PD „YETI“,  HGSS Stanica Novska Ispostava Kutina, turistički vodič Igor Tomek, Studio Panoramis d.o.o. i Grad Kutina. Prvi korak je napravljen, a sada treba izraditi potrebnu dokumentaciju, te pokušati ući u riznicu programa EU i pronaći najbolje modele financiranja.

Pozivamo sve zainteresirane da se uključe svojim sugestijama, prijedlozima i komentarima…, kako bi se mogli razmotriti prije izrade idejnih projekata.

Kontakt:

Turistička zajednica grada Kutine

Tržna 8, Kutina

044 681 004

info@turizam-kutina.hr

www.turizam-kutina.hr

 
Povratak na aktivnosti