Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
30. siječnja 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

Ožujak 2.3.2016. - Novosti

Znate li da je međunarodno priznati karikaturist Branimir Petrović, rođen u našem susjedstvu. Dapače, leksikoni bilježe (Piljenice kraj Kutine,  2. studenog 1888.- Commugny, Švicarska, 21. lipnja 1957.). Modernim slikarskim pristupom bio je iznimno uspješan u crtanju psiholoških značajki karikiranih osoba. Nadaleko je poznata njegova karikatura Antuna Gustava Matoša.

Rano je počeo objavljivati u Hrvatskoj smotri, Koprivama i Savremeniku. Sudjelovao je na skupnim izložbama hrvatskih umjetnika. Od 1911. živio je u inozemstvu, uglavnom u Parizu i Švicarskoj. Tu je osobito bio poznat karikaturama u ženevskim  listovima. Ogranak Matice hrvatske u Lipovljanima, nositelj je, a  suradnici ogranci iz Kutine i Novske pjesničko - likovne priredbe Šuma, nebo, voda. Uz spomen na Branimira Petrovića dat je prijedlog da se priredba obogati susretima i spomenima na hrvatske karikaturiste Uz izravne uratke u slikovitim Piljenicama, program bi činila i posebna predavanja te izložbe u obližnjem općinskom središtu Lipovljanima  i gradu Kutini, a koji ima i galerijski prostor.  

Ove godine je 60. obljetnica rođenja karikaturiste Krešimira Filipana, životom upravo vezanog za naš grad. U njemu je maturirao, a kao dipl. ing. građevine bio je djelatnik kutinske Vodoprivrede. Radio je i u Zagrebu (Hrvatske vode, Državna uprava za vode). Nažalost prerano je preminuo (2003.). Krešimir Filipan bio je član Hrvatskog društva karikaturista, njegov tajnik i dopredsjednik. Nagrađivan je na izložbama karikatura u Moskvi, Folignu (2 puta) i Tolentinu u Italiji, te Svetom Ivanu Zelini (2 puta).

Karikaturom se bavio od konca 80-tih prošlog stoljeća. Objavljivao je u: Vjesniku, Večernjem listu, Slobodnoj Dalmaciji, Sportskim novostima, Sprintu…Spomenimo 22. ožujka Međunarodni je dan voda, a Filipanove karikature na temu vode obvezno su objavljivane u  časopisu Hrvatska vodoprivreda. Možda bi uz taj dan izložba karikatura na temu života na vodi i uz vodu mogla biti i pratećim programom. 


Piše: Dragutin Pasarić

 
Povratak na aktivnosti