Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
30. siječnja 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

Informacije za vlasnike kuća ili stanova za odmor na području Grada Kutine 5.7.2016. - Novosti

Informacije za vlasnike kuća ili stanova za odmor na području Grada Kutine

 

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE

Tržna 8, 44320 Kutina

Tel: 044/681-004

e-mail: info@turizam-kutina.hr

 

SVIM VLASNICIMA KUĆA ILI STANOVA ZA ODMOR NA PODRUČJU GRADA KUTINE

 

Od 01.01.2016. u primjeni je novi informacijski sustav za prijavu i odjavu turista eVisitor, besplatna internetska aplikacija koja povezuje sve turističke zajednice u Republici Hrvatskoj i omogućava ažurnu bazu podataka o smještajnim objektima i pružateljima usluga smještaja (više informacija na linku: http://business.croatia.hr/hr-HR/Hrvatska-turisticka-zajednica/eVisitor )

 

Vlasnici kuće ili stana za odmor prijavu i odjavu osoba koje borave u kući ili stanu za odmor obavljaju putem sustava eVisitor koji se nalazi na sljedećoj adresi:http://evisitor.hr

 

 

UPUTE za unos objekta u sustav eVisitor i izdavanje korisničkih podataka:

 

Kako bi se Vaš objekt unio u sustav eVisitor te Vam se izdali korisnički podaci potrebno je jednom doći u Ured Turističke zajednice sa sljedećim dokumentima:

OIB vlasnika

osobni identifikacijski dokument vlasnika objekta (osobna iskaznica ili putovnica)

vlasnički list

 

Umjesto vlasničkog lista na uvid možete dati i jedan od niže navedenih dokumenata:

1.       kupoprodajni ugovor

2.       izvadak iz zemljišnih knjiga

3.       rješenje o nasljeđivanju

4.       rješenje o utvrđivanju posebnog poreza na kuće/stanove za odmor

5.       rješenje o ozakonjenju nezakonito izgrađene zgrade

6.       izvadak iz katastara

7.       dokaz da je podnesen zahtjev za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade

 

Nakon što preuzmete korisničke podatke više nije potrebno dolaziti u turističku zajednicu, već sami prijavljujete sebe i sve osobe u vikend kući ili stanu za odmor.

 

OBVEZA PRIJAVE

 

Sukladno zakonskim odredbama vlasnici vikend kuća dužni su se prijaviti svakim dolaskom. Obveza prijave i odjave ne prestaje plaćanjem paušalnog iznosa.

Obveza plaćanja boravišne pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone, a koja za naše područje traje od 01.01. do 31.12. tekuće godine ( sukladno Pravilniku o razdobljima glavne sezone, predsezone, posezone i izvan sezone u turist. općinama i gradovima - neslužbeno pročišćeni tekst ; (NN 92/09; NN 146/13; NN 35/14NN 143/14 ), dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.

Prilikom prijave važno je izabrati točnu kategoriju boravišne pristojbe.

 

 

PLAĆANJE BORAVIŠNE PRISTOJBE:

Temeljem odabrane mogućnosti plaćanja /po danu ili paušalno / preuzimate uplatnicu u sustavu i plaćate obvezu boravišne pristojbe u financijskim institucijama (banka, pošta, FINA) ili putem netbanking sustava.


Turistička zajednica Grada Kutine omogućit će u Turističkom uredu terminal za prijavu vlasnika vikend kuća i biti će dostupna stručna pomoć djelatnika TZG Kutine ( u TIC-u KT ).

 

Plaćanje boravišne pristojbe vlasnika kuća ili stanova za odmor


Vlasnici kuće ili stana za odmor i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu, boravišnu pristojbu plaćaju po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može, za sebe i članove uže obitelji, boravišnu pristojbu platiti u paušalnom iznosu.

Članovima uže obitelji vlasnika kuće ili stana za odmor smatraju se: bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh.

Dali želi platiti po noćenju ili paušalno, vlasnik do 15. srpnja bira na način da pri prijavi u sustavu eVisitor izabere opciju paušalno ili po ostvarenom noćenju.

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa boravišne pristojbe dužan je paušalni iznos boravišne pristojbe uplatiti do 15. srpnja tekuće godine.

 

Ako vlasnik kuće ili stana za odmor sebe ili nekog od članova svoje obitelji nije evidentirao za plaćanje boravišne pristojbe u paušalnom iznosu odnosno nije istu uplatio do 15. srpnja tekuće godine, za te osobe je isto tako dužan plaćati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju.

 

Razred turističkog mjesta

BP za dva člana (po osobi u kn)

BP za svakog sljedećeg člana (po osobi u kn)

A- Kutina

60,00

25,00

B

45,00

20,00

C-Banova Jaruga

40,00

15,00

D

30,00

12,00

 

Prednje odredbe o plaćanju boravišne pristojbe u paušalnom iznosu ili umanjenom iznosu od 70 % kod plaćanja po danu, odnose se pored hrvatskih i na strane državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru.

 

Visina BP po danu u umanjenom iznosu od 70 % iznosi:

 

Turističko mjesto A – 2,10 kn; B – 1,80 kn; C - 1,50 kn; D – 1,20 kn.

 

Vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu, za ostale osobe koje nisu članovi njegove uže obitelji ( npr. prijatelji, članovi šire obitelji i sl. ) ne može platiti boravišnu pristojbu u paušalnom iznosu već za njih plaća Boravišnu pristojbu po ostvarenom noćenju.

 

Turističko mjesto A – 7,00 kn; B – 6,00 kn; C - 5,00 kn; D – 4,00 kn.

 

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

1. djeca do dvanaest godina starosti,

2. osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,

3. sezonski radnici,

4. vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

 

Boravišnu pristojbu umanjenu za 50 % plaćaju:

- osobe od 12 do 18 godina starosti.

 

UPLATNI RAČUN BORAVIŠNE PRISTOJBE: HR 6610010051722004741

Poziv na broj 67OIB-oznaka objekta iz sustava eVisitor, svrha doznake „boravišna pristojba“

 

NADZOR NAD NAPLATOM BORAVIŠNE PRISTOJBE

Nadzor nad naplatom boravišne pristojbe obavlja nadležna inspekcija "Ministarstva financija". Vlasnicima kuća za odmor i stana za odmor koji u propisanom roku ne uplate sredstva boravišne pristojbe nadležna inspekcija "Ministarstva financija" rješenjem će naložiti da sredstva boravišne pristojbe uplate turističkoj zajednici.


Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna do 3.000,00 kuna kazniti će se za prekršaj vlasnik kuće ili stana za odmor koji ne uplati paušalni iznos boravišne pristojbe do 15. srpnja tekuće godine (članak 18. stavak 4.) ili ne uplati boravišnu pristojbu po svakom ostvarenom noćenju za sebe i osobe koje borave u kući ili stanu zadnjeg dana boravka u turističkoj općini ili gradu (članak 18. stavak 5.).

 

Za sve dodatne informacije, javite  se:

Tihomir Krmek

stručni suradnik za promociju i informiranje

-----------------------------------------------------

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE

Tržna 8, 44320 Kutina

T: 044 681 004, F: 044 680 110

E:   info@turizam-kutina.hr

W: www.turizam-kutina.hr

 

 

 
Povratak na aktivnosti