Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
30. siječnja 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

Novine i "Vlak u snijegu" 9.2.2017. - Novosti

Iz kutinske davnine i blizine

Piše DRAGUTIN PASARIĆ

 

NOVINE I „VLAK U SNIJEGU“

 

Ovogodišnja snježna zima doživljena vožnjom željeznicom uz obvezno čitanje novina, silaskom na kutinski kolodvor podsjetila me na knjigu „Vlak u snijegu“ Mate Lovraka. Uostalom, naš  grad piscu je bio prvo učiteljsko mjesto. Sinulo mi je da su prvi vagoni Kutinom počeli prolaziti uoči zime prije120 godina. Naime, kutinska komunikacija, osobito s hrvatskom metropolom, ubrzava se 29. studenoga 1897. godine otvorenom željezničkom prugom Novska - Dugo Selo. Ostvarenje željezničke veze Novske s Dugim Selom potaknuto je nakon donošenja Zakona o vicinalnim željeznicama 1880. godine. Tada se grof Artur Berthold, vlasnik velikih kompleksa šuma u Moslavini, založio za izgradnju pruge od Dugog Sela do Banove Jaruge s odvojkom za Novsku, kako bi ostvario vezu s prugom Zagreb - Sisak - Sunja. Koncesija mu je  odobrena 30. svibnja 1896. za prugu od Dugog Sela preko Banove Jaruge do Novske i od Banove Jaruge do Pakraca. Odmah potom osnovao je i dioničko društvo “Lonjsko poljske vicinalne željeznice” koje je ostvarilo navedenu izgradnju. Pokazala se izuzetno rentabilnom s ostvarenjem otpreme iz primjerice 1913. godine od 152.700 tona tereta, uglavnom drvene građe iz moslavačkih šuma i šarana iz ribogojilišta Poljane koji su se izvozili za Poljsku. Do 1. svibnja 1902. promet se  obavljao uglavnom danju. Za održavanje pruge bila je od 1902. zadužena sekcija u Kutini.  Dakle, prije svega bila je namijenjena gospodarskom razvoju, a dakako i putničkom prijevozu. „Lonjom“, kako je puk zvao te tračnice, prije pola stoljeća dolazila je i oprema za izgradnju tvornice mineralnih gnojiva, a potom ubrzo iz nje više od 50 posto vreća ili u rasutom stanju tog proizvoda upućivano prema  hrvatskim i susjednim  njivama sve do morskih luka, odakle širom svijeta. Putnici koji su čekali u punim čekaonicama  priča su za sebe, a osobito đaci – vlakaši. Stisnuti, ne pretjerano odjeveni, zimi bi tražili mjesto uz veliku peć. Jednostavno - čekali su  svoj vlak u snijegu.

Desetljeće poslije uspostave prve željezničke veze možemo čitati da je Kutinom prolazio i kupališni vlak prema Lipiku, dakle neka vrsta turističkog expressa. To priopćuju stanice koje danas imaju 110 godina u prvom kutinskom  listu za gospodarstvo, obrt i okolišnu trgovinu. S nadnevkom 1. siječnja 1907. godine ime mu je “Moslavački glasnik”. Prva četiri broja uredio je kutinski, a kasnije prvi repušnički učitelj Konrad Leuštek. Te jedine nakladničke godine (izašla su 24 broja) stoji da je vlasništvo Prve moslavačke tiskare u Kutini. List je  apsolutno bio  širi od obrtničkih i trgovačkih poruka. Uz opis života, dragocjen je izvor podataka i znatno ispunjava reklo bi se “uživo” dosadašnju prazninu poznavanja toga dijela kutinske prošlosti. Već pod rubrikom “Domaće vijesti” u siječnju uputit će vas na dosta toga nepoznatoga (naslovi vijesti jače su otisnuti, a njihov sadržaj zadržava izričaj tadašnjega vremena):

 

Kutina napreduje, jer se ona od jedne i pô godine ovamo znatno podigla. Uz  jedinu prije postajavšu ciglanu I. Baschera podigoše tvorničari Waal-Rih & Com. još i drugu tvornicu crijepa, koja godimice proizvađa do 4 milijuna komada crijepa, navodi list. Među gospodarskim vijestima je i Parni mlin gradit će se u Repušnici. Ulazna vrata već su gotova, a navožena je već i cigla i ugašeno vapno za daljnju gradnju, samo dok nastane bolje vrijeme. Ili primjerice ovo: Hrvatsko pjevačko društvo Moslavac također je uznapredovalo, jer je uz svoj muški zbor ustrojilo i mješoviti zbor u kojem sudjeluju naše građanske djevojke. Tako i treba - neka se i našem mlađem ženskom naraštaju dade, prilika, da zborno pjeva.

 
Povratak na aktivnosti