Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
6. veljače 2023.
Logo

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA KUTINE | +385 (0)44 681 004, e-mail: info@turizam-kutina.hr

Menu
Aktivnosti

Vrijeme

Nadolazeći događaji

Kutina i Moslavina

O Kutini i Moslavini

OD TRGOVIŠTA DO GRADA 6.3.2017. - Novosti

Iz kutinske davnine i blizine

Piše DRAGUTIN PASARIĆ

OD TRGOVIŠTA DO GRADA

 

Kutina je 3. ožujka 1837. godine dakle prije 180 godina Poveljom austrijskog cara i ugarsko - hrvatskog kralja Ferdinanda V. stekla status trgovišta Pojam potječe iz srednjeg vijeka, a označavala je naselja koja od vladara dobivaju pravo na sajmove, trgovanje, tržnice i razlikuju se od sela i grada. Tako i Kutina spomenite godine u kojoj je bilo i seljačkih nemira dobila  pravo na trgovanje, točnije sajmovanje, prije svega i ono najpoznatije uz 29. lipnja sv. Petra i Pavla ili pučki znano Petrovo.


Hrvatski Sabor 1992. godine, dakle prije 25 godina donio je državni administrativni ustroj o jedinicama lokalne samouprave. Kutina u krmu dobiva status grada. U 180 godina od trgovišta do grada najčešće se spominje kao općinsko i  kotarsko sjedište (polovicom prošlog stoljeća i za cijelu Moslavinu). Ponekad se literarno, što se grada tiče spominjala tek u deminutivu. Tako u zapisu Dragutin Hirca počekom 20. stoljeća čitamo Kutina se ispod brda pribrala bijela poput gradića.


Službeno pod obilježjem grada na zgradama javnih ustanova i žigovima na dokumentima osvanula je nakon spomenute saborske odluke u posljednjem desetljeću prošlog stoljeća. Prvi gradski izbori održani su 4. veljače 1993. godine, a potvrda rezultata obilježena objavom iza koje  je slijedilo konstituiranje Gradskog vijeća u ožujka te godine.


No tom činu  prethodio je u veljači i ožujku 1990. godine odlučan pristup uvođenju demokratskih oblika života. Kutina je bila žarište promjena i politički značajna i za šire područje. Stranački prva je 17. veljače 1990. utemeljena Općinska organizacija Hrvatske demokratske zajednice (HDZ). Općina Kutina (pripadali su joj danas  gradovi  Kutina i Popovača te općina Velika Ludina) imala je tada oko 40 000 stanovnika. Mjesec dana poslije HDZ-a 17. ožujka 1990. utemeljen je ogranak Hrvatsko socijalno liberalne stranke (HSLS), a 28. ožujka i ogranak Hrvatske demokratske stranke (HDS). Inače ožujak je u nastupima i iznošenju stranačkih programa na kutinskom području bio vrlo živ. U Kutini je 22. ožujka na skupu tada jedine vladajuće političke partije Saveza komunista - Stranke demokratskih promjena govorio sekretar Centralnog komiteta SKH-SDP-a Boris Malada. Iako prve članove nakon obnove HSS u Moslavini ima već početkom prosinca 1989. Općinska organizacija HSS-a Kutina osnovana je u Popovači 24. ožujka.


I konačno, u organizaciji OO HDZ-a pred 6.000 okupljenih 31. ožujka 1990. godine u Popovači  je održan i predizborni skup za šire regionalno područje od Bilogore, zapadne Slavonije do Banovine i Korduna. Na njemu je, unatoč visokom riziku, jer najavljivani su i organizirani dolasci demokraciji nesklonih govorio je prvi predsjednik stranke, kasnije demokratski izabran prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman.

 
Povratak na aktivnosti